IŠČI / TRAŽI:

Godišnji skup HED-a: Etnografije nesigurnosti

Godišnji skup HED-a: Etnografije nesigurnosti

Suradnice projekta Tihana Rubić i Valentina Gulin Zrnić bile su dio programskog i organizacijskog odbora godišnjeg skupa Hrvatskog etnološkog društva. Tema skupa u središte je postavila pojmove nesigurnosti i neizvjesnosti koji obilježavaju sadašnjost i budućnost življene svakodnevice. Skup se održao online 14. listopada 2021. godine.

Etnografije nesigurnosti – etnološki uvidi u kulturne odgovore na krizne okolnosti

Potaknuti korjenitom promjenom življene svakodnevice i društvene dinamike pojavom epidemije bolesti COVID-19 i potresa, Hrvatsko etnološko društvo u fokus Godišnjeg skupa 2021 godine postavlja analitički pojam nesigurnosti, promotren iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive. Tema obuhvaća predodžbe i naracije kojima se određuje nesigurnost na razini pojedinca i skupine, odnos prema politikama upravljanja kriznim situacijama, promjene u društvenoj interakciji i življenoj svakodnevici u kriznim okolnostima, načine na koje se različiti društveni akteri nose s nesigurnošću, stvaraju novi ritam života i moguće izlaze iz kriza te imaginiraju budućnost. Skupom će se etnografski i problemski razmatrati nesigurnost u okviru društvenih i kulturnih procesa potaknutih krizama tijekom 2020. i 2021. godine, ali će se problematika nesigurnosti analizirati i u široj povijesnoj perspektivi te u ne-kriznim okolnostima.

Nakana je organizatora obuhvatiti raznorodna poimanja nesigurnosti u mnogostrukim kontekstima: ekološki, javnozdravstveni, socioekonomski, politički, ratni, migracijski i dr., koji nesigurnost generiraju kao kulturni i društveni fenomen.

Pozivamo vas da prijavite svoja teorijski i empirijski utemeljena izlaganja u okviru slijedećih smjernica:

 • muzeji u kriznim/nesigurnim okolnostima
 • arhivska građa i izazovi njezina čuvanja, upravljanja i korištenja
 • baština i nesigurnost
 • stručno djelovanje i procesi obnove nakon prirodnih, ratnih i tehnoloških katastrofa
 • izazovi nastave i znanosti “na daljinu”
 • nesigurnost na terenu kao metodološki izazov i/ili istraživačka stvarnost
 • tržište rada u krizi i budućnost rada
 • kriza i nesigurnost kao teorijski problem
 • normalizacije (smjene) kriza
 • afekti u kontekstu nesigurnosti i krize
 • nesigurnost u poimanju sadašnjosti i zamišljanju budućnosti
 • kriza i nesigurnost kao generatori marginalizacije urbanih i ruralnih prostora
 • podjele u društvu u nestabilnim vremenima
 • kriza i nesigurnost kao kreativnost

Programski i organizacijski odbor:

Dr. sc. Marijana Belaj

Dr. sc. Valentina Gulin Zrnić

Mag. Andrea Manzoni

Mr. sc. Željka Petrović Osmak

Dr. sc. Tihana Rubić

Program Godišnjeg skupa i knjižica sažetaka izlaganja dostupni su na sljedećoj poveznici.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno