IŠČI / TRAŽI:

Odnosi v mestu: predavanje študentom etnologije

Odnosi v mestu: predavanje študentom etnologije

Saša Poljak Istenič je v četrtek, 25. marca 2021, gostovala pri predmetu Družbena razmerja v Sloveniji na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL. V skladu z Vizijo 2025, ki jo je leta 2007 sprejela Mestna občina Ljubljana, je predavala o skupnostih v mestu v primerjavi s podeželskimi in o sodobnem urbanem življenju v primerjavi s socializmom.

Odnosi v mestu: od stanovanjskih skupnosti do društev

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno