IŠČI / TRAŽI:

Tribina Novi, Novi Zagreb

Tribina Novi, Novi Zagreb

U Muzeju suvremene umjetnosti održana je 14. svibnja 2022. na javna tribina “Novi, Novi Zagreb – Konkretne akcije za Novi Zagreb“. Na tribini je, u okviru panela “Identiteti i geneza Novog Zagreba”, sudjelovala i Valentina Gulin Zrnić.

Tribinu su pokrenula tijela mjesne samouprave u suradnji sa stručnjacima i aktivistima, a predstavlja prvu u nizu akcija za artikulirani razvoj javnog prostora južno od Save. Posebnu težinu tribini dala je činjenica da je u pripremi novi generalni urbanistički plan Grada Zagreba koji će biti usmjeren ne prema interesima pojedinaca, već prema boljem, pravednijem, održivijem i zdravijem gradu.

Organizatori su bili Vijeća gradskih četvrti Novi Zagreb istok i Novi Zagreb zapad uz organizacijsku podršku MSU-a, a sudjelovali su urbanisti, arhitekti, socijalni antropolozi, krajobrazni arhitekti.

Na poziv urednice Oke Ričko, Valentina Gulin Zrnić snimila je kraći prilog s osvrtom na prošlost, sadašnjost i budućnost Novog Zagreba, koji je emitiran 2. lipnja 2022. u okviru emisije “Izvan formata” (HTV 3).

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si