Search:

Privacy Policy

Mrežna stranica www.citymaking.eu dio je znanstveno-istraživačkog projekta “Urbane budućnosti: zamišljanje i aktiviranje budućnosti u nemirnim vremenima” kojega vode dr.sc. Valentina Gulin Zrnić i dr.sc. Saša Poljak Istenič. Projekt financiraju Hrvatska zaklada za znanost i Agencija RS za raziskovanje.

Cilj je mrežne stranice informirati o projektu i njegovu napredovanju, aktivnostima i rezultatima. U pojedinim mapa ove mrežne stranice moguće je pročitati više o sadržaju projekta, ciljevima i istraživačkom timu. Također, mrežna stranca sadrži i arhivu znanstvenoistraživačkog projekta “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet” koji se realizirao 2014. – 2018. godine.

Mrežna stranica sadrži interaktivno sučelje VAŠE VIZIJE kojemu je cilj da se uključi veći broj ljudi u istraživanje, po vlastitoj želji i pobudi, te sudjeluje u kreiranju online digitalnog Arhiva budućnosti – korpusa naracija o budućnosti. Ovaj oblik interakcije pruža mogućnost da posjetitelji kontinuirano pohranjuju vlastita zamišljanja i doživljaje budućnosti. Unosi su anonimni i nije predviđeno bilježenje imena i prezimena. Sakupljena građa će se koristiti isključivo u istraživačke svrhe, a svaki će unos prije javne objave biti pročitan uz procjenu primjerenosti sadržaja.

Podaci o posjetiteljima obrađuju se kroz Google Analytics.

Project is funded by Croatian Science Foundation

Project is funded by Croatian Science Foundation

www.hrzz.hr
Project is funded by Slovenian Research Agency

Project is funded by Slovenian Research Agency

www.arrs.si
ZRC SAZU, Institute of Slovenian Ethnology

ZRC SAZU, Institute of Slovenian Ethnology

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Department of Ethnology and Cultural Anthropology

www.ffzg.unizg.hr/etno
Faculty of Humanities University of Primorska

Faculty of Humanities University of Primorska

www.fhs.upr.si/sl
Institute of Contemporary History

Institute of Contemporary History

www.inz.si
Institute of Ethnology and Folklore Research

Institute of Ethnology and Folklore Research

www.ief.hr