IŠČI / TRAŽI:

dr. Saša Poljak Istenič (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU), vodja projekta

dr. Saša Poljak Istenič (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU), vodja projekta

Saša Poljak Istenič je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani, docentka na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru in gostujoča predavateljica na Alpen-Adria Universität v Celovcu, Avstrija. Ukvarja se z raziskovalnimi in aplikativnimi projekti, ki pokrivajo teme mestnega življenja, ustvarjalnosti, trajnosti, socialne vključenosti in dediščine. Najbolj je znana po svojih raziskavah urbanih iniciativ, ki se upirajo trenutnemu družbenemu sistemu in preizkušajo družbene modele za premagovanje njegovih anomalij. V znanstvenih revijah je objavila več člankov o tej temi ter organizirala konference in panele za ozaveščanje o problematiki. V svoji karieri je prejela sredstva nacionalne raziskovalne agencije in evropskih programov ter vodila nacionalni projekt, bilateralni projekt in dva delovna sklopa mednarodnih projektov. Je glavna urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, bila pa je tudi gostujoča urednica več tematskih številk slovenskih in hrvaških etnoloških revij.

Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr