IŠČI / TRAŽI:

Dr. sc. Jasna Čapo (Institut za etnologiju i folkloristiku)

Dr. sc. Jasna Čapo (Institut za etnologiju i folkloristiku)

Jasna Čapo znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju u Institutu za etnologiju i folkloristiku, 2006. izabrana je u naslovnu redovitu profesoricu na Zagrebačkom sveučilištu. Magistrirala je i doktorirala na University of California u Berkeleyu, dobila je poslijedoktorske stipendije francuske i austrijske vlade, te stipendiju njemačke zaklade Alexander von Humboldt. Bila je gostujući profesor na sveučilištima u Beču, Ljubljani, Aix-en-Provenceu i Toulouseu. Predaje na doktorskim studijima u Zagrebu i Dubrovniku. Dobitnica je Državne nagrade za znanost RH (1998.), nagrade “Milovan Gavazzi” Hrvatskoga etnološkoga društva u dva navrata (za knjige Strangers Either Way, New York, Berghahn Books, 2007; Dva doma, Zagreb, Durieux, 2019). Njezin znanstveni interes obuhvaća povijest, epistemologiju i metodologiju etnologije, povijest obitelji i kućanstava, antropologiju rituala, oblikovanje nacionalnog identiteta u suvremenosti, studije migracije (prisilne i ekonomske migracije, hrvatsko iseljeništvo i povratnici, inkorporacija migranata u Hrvatskoj). Bila je voditeljica projekta Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet (2014-2018J. Čapo je (su-)autorica sedam knjiga, sedam suuredničkih knjiga, te stotinjak znanstvenih radova (objavljenih na hrvatskom i inim jezicima).

Opširnije i bibliografija

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr