IŠČI / TRAŽI:

dr. Katja Hrobat Virloget (Fakulteta za humanistične študije UP)

dr. Katja Hrobat Virloget (Fakulteta za humanistične študije UP)

Katja Hrobat Virloget je izredna profesorica na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, predava pa tudi na Turistiki UP FHŠ. Trenutno je predstojnica Oddelka za antropologijo in kulturne študije UP FHŠ. Njene raziskovalne teme so antropologija spomina, dediščina, premiki prebivalstva, antropologija prostora, časa, mitologija, folklora, nesnovna dediščina, kar so tudi teme njenih predavanj. V raziskovalnih projektih se ukvarja predvsem s povojnim »istrskim eksodusom« in priseljevanjem v istrska mesta, pri čemer njena zadnja knjiga V tišini spomina (2021) obravnava spomine, molk, migracije in družbene odnose do dediščine. Idejno je zastavila aplikativni projekt interpretacije mitske krajine v Rodiku (projekt Interreg Mitski park), za kar je leta 2020 prejela priznanje Prometej znanosti, ki ga za odličnost v komuniciranju podeljuje Slovenska znanstvena fundacija. Leta 2021 je postala mentorica v projektu akcije Marie Skłodowska-Curie. Organizirala je serijo mednarodnih znanstvenih konferenc o premikih prebivalstva in spominu, je glavna sourednica Studie mythologice Slavice in gostujoča sourednica tematske številke Cultural analysis o etnografijah molka (2021) ter sodeluje z raziskovalci v tujini, kjer občasno predava.

Več: https://www.fhs.upr.si/sl/zaposleni/hrobat-katja

Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr