IŠČI / TRAŽI:

Terapijski vrtovi

Vrtlarenje je terapijski proces u terapijskoj situaciji vrta. Strogo gledano, ne liječi dakle vrt, nego vrtlarenje. Otud, primjerice, pored sve raskoši, osjećaj uskraćenosti u botaničkom vrtu. I upravo je u tom procesu začudnost vrta kao terapijske situacije. Naime, “brigu i njegu”, umjesto da prima, ovdje “potrebiti drugi” da(ru)je “drugom” – vrtu, ne bi li ga “spasio” od prirode! Vrtlarenje je stoga i alegorija čovjekove borbe protiv vlastite biološke datosti. A to je borba koja se ne može boriti bez poniznosti i nade. Vrtlarenju je od svih ljudskih djelatnosti možda ponajviše intrinzična nada.“ Josip Dujmović

„(Društveni) vrt kao paradigma terapijske situacije krici i šaputanja“, Vrtovi našega grada studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja (2015., str 30). Terapijski vrt, KBC Zagreb, Hrvatska”

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr