IŠČI / TRAŽI:

Gričevanje – identitet festivala i njegovo gašenje

Gričevanje je festival koji se održavao od 2011. do 2015. godine, prvotno u zimskom razdoblju, a zatim u proljeće i jesen, na Tuškancu i platou Gradec. Organizatori festivala, tvrtka Kupole.hr (bolje od šatora d.o.o.), identitet događanja temeljili su na kupolama kao primarnom elementu, a ono je bilo nadahnuto i ikonografijom i estetikom Gričke vještice. Uz glazbeni program, festival je isprva imao i popratni sadržaj u vidu Vještičjeg sajma, Magija bara, Bubble bara itd., koji je tijekom godina, što zbog promjene termina održavanja, što zbog nedostatka financija, polagano nestajao da bi u zadnjim godinama Gričevanje Gričku vješticu zadržalo samo u nazivu, vizualu i promidžbenim materijalima.

U istraživanju su autori promatrali razvoj festivala od 2011. godine, njegovu gradnju identiteta baziranu na imaginariju i estetici Gričke vještice te lokaciji održavanja, Gornjem gradu, te analizirali konflikte i probleme s kojima su se organizatori susreli, a koji su doveli do gašenja festivala 2015. godine.

(seminarski rad Petre Marčinko i Filipa Razuma pod naslovom “‘Pa to je bio festival. Dobar, odličan festival!’ – analiza procesa festivalizacije Gričevanja i razloga njegovoga gašenja”, u sklopu kolegija Antropologija festivala na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, akad. god. 2015./2016., mentorica: Petra Kelemen)

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v