IŠČI / TRAŽI:

Stari i novi vrtlari

“… i stari i novi vrtlari, osim kvalitete hrane, često su spominjali i aspekt fizičke rekreacije i psihičke relaksacije u svojim vrtovima. Ipak, novi (mlađi) vrtlari češće su naglašavali fizički aspekt rekreacije, dok je kod starih vrtlara vrlo zastupljena bila i psihička rekreacija ili borba protiv usamljenosti. (…) …mlađe vrtlare u novim gradskim vrtovima ljudi slične dobi i socioekonomskog statusa doživjeli (su) kao nešto novo, zanimljivo i potrebno (…) S druge strane, starije vrtlare njihovi vršnjaci smatraju gotovo nazadnima. Mnogi od tih starih vrtova nicali su tijekom 1970-ih i 1980-ih godina, u jeku industrijalizacije za razdoblja socijalizma u kojem se industrija vrijednosno stavljala ispred poljoprivrede, koja se smatrala ostatkom zaostalih vremena. Tako su stari vrtlari smatrani pomalo zaostalima, ljudima koji odbijaju prihvatiti napredak i modernizirati se.” Lana Slavuj Borčić, marin Cvitanović i Aleksandar Lukić: “Zeleni prostori, voljeni prostori – stari i novi zagrebački urbani vrtovi u očima vrtlara”, “, Vrtovi našega grada: studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja (2015., str. 66-71). vrtovi grada Zagreba, Zagreb, Hrvatska

Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr