IŠČI / TRAŽI:

Grad kao susret: etnografije zagrebačkih trgova

Grad kao susret: etnografije zagrebačkih trgova

Valentina Gulin Zrnić i Nevena Škrbić Alempijević (Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo i Institut za etnologiju i folkloristiku, 2019.)

Knjiga se bavi stvaranjem grada i njegovih javnih prostora na primjeru zagrebačkih trgova. U fokusu su svakodnevni život trgova, interakcije koje se na njima odvijaju, prijeporne situacije, mijenjanje starih i stvaranje novih oblika korištenja prostora i davanje novih značenja trgovima. Ove teme autorice prate kroz studije slučaja četiriju trgova smještenih u užem centru glavnog grada. Tri istraživana prostora u zagrebačkom Donjem gradu – Trg Nikole Šubića Zrinskog, Trg Josipa Jurja Strossmayera i Trg kralja Tomislava – predstavljaju trgove dugog trajanja koji datiraju iz druge polovice 19. stoljeća i predstavljaju kontinuirano korištene javne prostore. Četvrti, Europski trg, ima povijest od svega nekoliko godina, nastao je u 21. stoljeću i posljednji je trg izveden u gradskoj jezgri suvremenog Zagreba. Pišući o zagrebačkim trgovima iz pogleda etnologije i kulturne antropologije i uvodeći koncepte izvedbe i afekta u istraživanje javnoga prostora, autorice iznose analizu Zagreba, potencijala i neuralgičnih točki, raznovrsnih vizija i realiteta toga grada. No, takvo istraživanje ujedno daje širi uvid u relevantne društvene procese, u aktualni hrvatski politički, ekonomski i kulturni kontekst, ali i u globalne trendove. Sve se te silnice premrežavaju, stapaju, a ponekad i sučeljavaju na trgovima, čineći ih mjestima ljudskih interakcija – susreta. Knjiga je rezultat rada na znanstveno-istraživačkom projektu “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet” Hrvatske zaklade za znanost.

PDF
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno