IŠČI / TRAŽI:

IZLOŽBA Pogled u budućnost: Grad 2030.

IZLOŽBA Pogled u budućnost: Grad 2030.

Izložba

POGLED U BUDUĆNOST: GRAD 2030.

Filozofski fakultet, aula ispred Knjižnice, 12. 12. 2022. – 20. 1. 2023.


Kakav je odnos nas i grada? Uglavnom razmišljamo o tome što grad može pružiti nama, ali je izazovno postaviti i obrnuto pitanje: što mi možemo pružiti gradu. Vidimo li sebe kao aktivnog građanina nekog grada? Kako uopće zamišljamo nas, naše živote i gradove u budućnosti?

Navedena su pitanja bila podloga  za istraživanje „Vizije Zagreba 2030.“ koje su provele studentice i studenti kolegija Urbana antropologija na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u jesen 2021. godine. Trideset mladih ljudi u dvadesetim godinama, uglavnom studentska populacija, izložilo je kroz metode intervjua i autoetnografije svoja viđenja o gradu u budućnosti i njegovim potencijalnim vrijednostima, o konkretnim i anticipiranim gradskim problemima, o vlastitim angažmanima u cilju stvaranja boljeg života u gradu u kojemu živimo ili studiramo. Sakupljena građa ukazuje na činjenicu da postoje različite vizije smjera u kojemu bi se grad trebao razvijati, da građanski aktivizam nije posebno razvijen, da postoje prijepori oko korištenja javnih prostora, da se održivost shvaća vrlo paušalno. Konačno, rezultati upućuju na to da se mladima „2030. godina čini prilično daleko“.

Na primjeru ovoga zagrebačkog istraživanja želimo potaknuti promišljanje urbanih budućnosti – željenih i neželjenih, službenih i alternativnih, onih koje podržavamo ili onih kojima se odupiremo. Želimo osvijestiti važnost vlastitih aktivnosti i životnih praksi kao i angažmana u raznim oblicima građanske participacije. Također, želimo potaknuti “budućnosnu pismenost” – razvijanje vještine zamišljanja budućnosti zbog različitih razloga, a u konkretnom istraživanju, kroz vizuru Grada.

O IZLOŽBI

Izložba je pripremljena u okviru projekta Urbane budućnosti: zamišljanje i aktiviranje budućnosti u nemirnim vremenima (HRZZARRS) koji se provodi pri Institutu za etnologiju i folkloristiku te u okviru kolegija Urbana antropologija (akad. god. 2021/2022) na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Autorice izložbe:

Dr. sc. Valentina Gulin Zrnić  – mentorica istraživanja, voditeljica projekta „Urbane budućnosti“ i kolegija „Urbana antropologija“

Ivana Budimir, Klara Dolenec, Nika Hrvatić, Šima Jelić i Sara Pekić – sudionice istraživanja, studentice na Odsjeku etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Tajana Zver – likovno oblikovanje

Realizaciju izložbe sufinancirali su Hrvatsko etnološko društvo i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u istraživanju i u pripremi izložbe!

Izložba Pogled u budućnost: Grad 2030. (FFZG, 12.12.-2022.-20.1.2023.)
Izložba Pogled u budućnost: Grad 2030. (FFZG, 12.12.-2022.-20.1.2023.)
Izložba Pogled u budućnost: Grad 2030. (FFZG, 12.12.-2022.-20.1.2023.)
Izložba Pogled u budućnost: Grad 2030. (FFZG, 12.12.-2022.-20.1.2023.)
Izložba Pogled u budućnost: Grad 2030. (FFZG, 12.12.-2022.-20.1.2023.)
Izložba Pogled u budućnost: Grad 2030. (FFZG, 12.12.-2022.-20.1.2023.)
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v