IŠČI / TRAŽI:

Objavljen temat o urbanim budućnostima u časopisu Etnološka tribina

Objavljen temat o urbanim budućnostima u časopisu Etnološka tribina

Suradnici na projektu Urbane budućnosti: zamišljanje i aktiviranje budućnosti u nemirnim vremenima objavili su nekoliko znanstvenih članaka u okviru temata o urbanim budućnostima u Etnološkoj tribini 53/46, 2023.

Valentina Gulin Zrnić: Uvod u temat

Jaro Veselinovič i Nevena Škrbić Alempijević: Stvaranje budućnosti u Europskim prijestolnicama kulture. Usporedba Rijeke i Nove Gorice

Nina Vodopivec: “‘Maribor je budućnost.’ Participativne prakse i pravo na grad

Tihana Rubić: “Preobrazbe, posrnuća i (zamišljene) budućnosti Gojla i Kutine

Katja Hrobat Virloget: Kako prekinuti šutnju o traumatskim sjećanjima uz slovensko-talijansku granicu. Primjer antropološko-psihoterapeutskih radionica

Jasna Čapo: “Poteškoće i izazovi prekomjernog turizma u gradu Hvaru

Anna Horolets, Alexandra Schwell, Saša Poljak Istenič: Umijeće zelenog održavanja. Stvaranje budućnosti u urbanom vrtlarstvu

Ulomci iz uvoda u temat:

Članci u ovogodišnjem tematu Etnološke tribine proizlaze iz istraživanja u okviru znanstvenog bilateralnog projekta Urbane budućnosti: zamišljanje i aktiviranje mogućnosti u nemirnim vremenima (HRZZ – ARIS, 2020.–2024.) pod voditeljstvom dr. sc. Saše Poljak Istenič (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti) i dr. sc. Valentine Gulin Zrnić (Institut za etnologiju i folkloristiku).


Objavljeni znanstveni radovi predstavljaju dio projektnog istraživanja, a bave se prostornim, temporalnim, društvenim i afektivnim odnosima kojima se stvaraju urbane budućnosti u različitim gradovima. Radovi se bave sljedećim temama: komparativna analiza ideja urbanog razvoja i zamišljene budućnosti u programima Europske prijestolnice kulture u dvama gradovima – Rijeci (EPK 2020) i Novoj Gorici (EPK 2025) (Veselinovič i Škrbić Alempijević); participatorne prakse i “pravo na grad” u deindustrijaliziranom Mariboru, posebice s fokusom na inicijative i aktivnosti nevladinih udruga i kulturnih djelatnika (Vodopivec); komparativno i u odnosu transformacija, uspona i propadanja tijekom 20. stoljeća predstavljaju se dvije bliske lokacije negdašnje jake industrije, Gojlo i Kutina (Rubić); raspravlja se o mogućnostima zajedničkog zamišljanja budućnosti u gradu Kopru i drugim gradovima uz slovensko-talijansku granicu, koji nose duboke etničke podijeljenosti i prešućene traume, posebice se o tim mogućnostima razmatra kroz kolaboraciju kulturnih antropologa i psihoterapeuta sa stanovništvom (Hrobat Virloget); analiziraju se izazovi življenja u gradu Hvaru opterećenom prekomjernim turizmom, okolnosti koje su do toga dovele kao i posljedice takve turističke prakse u lokalnom kontekstu
(Čapo); predstavlja se primjer sada već višedesetljetne lokacije urbanog vrtlarenja u Ljubljani koji pokazuje da u politikama održive urbane budućnosti koje zaiskre društvenu i ekološku promjenu, nužnost postaje us/trajnost održavanja i etika brige kao uvjet dugoročne održivosti (Horolets, Schwell, Poljak Istenič). U svim se radovima istovremeno donose rezultati istraživanja, promišljaju se teorijski koncepti te metodološke mogućnosti i refleksije u kontekstu istraživanja budućnosti.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si