IŠČI / TRAŽI:

Objavljen TEMATSKI SKLOP “Urbane prihodnosti” v reviji Traditiones

Objavljen TEMATSKI SKLOP “Urbane prihodnosti” v reviji Traditiones

V 3. številki 51. letnika revije Traditiones, ki jo izdajata Inštitut za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, je objavljen tematski sklop o urbanih prihodnostih, ki sta ga uredila Saša Poljak Istenič in Jaro Veselinovič. Avtorji obravnavajo teme, ki so se v izbranih slovenskih mestih pokazale kot osrednje za njihovo prihodnost, in prizadevanja njihovih prebivalcev, ki se z njimi strinjajo in aktivno delujejo za njihovo uresničevanje, jim oporekajo ali jih ignorirajo – ali pa mesta ignorirajo njih.

Sklop uvede slovenski prevod članka Valentine Gulin Zrnić in Saše Poljak Istenič o prihodnosti kot predmetu kulturnoantropološkega raziskovanja in analitičnem konceptu, na katerega se opirajo razprave v nadaljevanju. Članek je bil izvirno objavljen v hrvaščini v Narodni umjetnosti (59/1, 2022).

Tatiana Bajuk Senčar in Saša Poljak Istenič obravnavata čebele v Ljubljani, ki so postale simbol čistega okolja in zato argument v spreminjanju pristopov k upravljanju mesta.

Jaro Veselinovič in Miha Kozorog analizirata prevladujoče scenarije, kako naj Nova Gorica s sosednjo Gorico/Gorizia kot Evropski prestolnici kulture zgradita boljšo prihodnost.

Nina Vodopivec na primeru Murske Sobote obravnava industrijske delavce kot skupnost, ki se jim odreka tvornost v ustvarjanju prihodnosti.

Katja Hrobat Virloget se v istrskih mestih ukvarja z vprašanjem, kako nepredelana preteklost vpliva na zamišljanje prihodnosti.

Tematski sklop dopolnjuje članek o odgovornosti v javnem prostoru Nevene Škrbić Alempijević in Tomislava Oroza.

Urbane prihodnosti

Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno