Citymaking - stvaranje grada

Slijepi u prostoru grada

Na koji se način prostor grada doživljava, ocjenjuje i koristi u uvjetima sljepoće i slabovidnosti? Kakvi su uzorci prostorne mobilnosti slijepih i kakva su njihova iskustva društvene interakcije u javnome prostoru grada? Odgovore na ta pitanja možemo potražiti u publikaciji Slijepi u gradu koja je nastala u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet”.

Na temelju dvadesetak provedenih intervjua autorica Laura Šakaja u svojoj studiji propituje specifičnost prostornih aspekata života u gradu osoba s invaliditetom – na primjeru slijepih. U prvih pet poglavlja u fokusu su svakodnevne prostorne prakse slijepih i slabovidnih osoba, odnosno problemi s kojima se one suočavaju prilikom kretanja u gradu. U posljednjem poglavlju autorica daje glas samim slijepim osobama, pa heterogenost populacije slijepih u Zagrebu prikazuje preko pet odabranih narativa.

Autor većine fotografija je Ivan Leonardo Zagoda, a grafička urednica publikacije je Maša Hrvatin.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog