IŠČI / TRAŽI:

Predavanje pri predmetu Regionalne raziskave in razvoj

Predavanje pri predmetu Regionalne raziskave in razvoj

Saša Poljak Istenič je na povabilo doc. dr. Alenke Bartulović 21. decembra 2020 gostovala pri predmetu Regionalne raziskave in razvoj na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL. V predavanju z naslovom Prihodnost Ljubljane: med vizijami mestne uprave in praksami prebivalcev je sopostavila ukrepe od zgoraj navzdol in prakse od spodaj navzdol. Posvetila se je predvsem participativni obnovi Savskega naselja in razvoju trajnostne mobilnosti.

Vabilo

Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr