IŠČI / TRAŽI:

Dr. sc. JASNA ČAPO redovna članica HAZU-a

Dr. sc. JASNA ČAPO redovna članica HAZU-a

Članica projekta Urban Futures, dr. sc. Jasna Čapo, odabrana je za redovnu članicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te je postala prva etnologinja u Razredu za društvene znanosti. Čestitamo!

https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/svecano-proglaseni-novi-clanovi-hazu-a-hrvatska-dobila-17-novih-akademika-foto-20240620?meta_refresh=1

Izdvojeno iz dokumenta Pregleda kandidata za članove HAZU:

Jasna ČAPO rođena je 1961. u Zagrebu. Diplomirala je 1984. etnologiju i francuski jezik i
književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je i doktorirala 1990.
na Sveučilištu države Kalifornije (University of California) u Berkeleyu, u SAD-u. Dobitnica je
stipendije njemačke Zaklade Alexander von Humboldt (2001. – 2002.). Od 1986. zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, od 2006. na radnome mjestu znanstvene savjetnice u trajnom zvanju. U Institutu je vodila domaće i međunarodne znanstvene projekte. U zvanje naslovne redovite profesorice izabrana je na Hrvatskim studijima 2006. Predavala je na (pred)diplomskim i doktorskim studijima u Zagrebu, Dubrovniku, Rijeci, Beču i Ljubljani. Dobitnica je Državne nagrade za znanost za 1998. godinu.
Znanstveni opus dr. sc. Jasne Čapo sastoji se od šest knjiga (četiri autorske, dvije suautorske), osam (su)uredničkih zbornika, 103 izvorna znanstvena rada te pedesetak stručnih radova. Suautorica je kapitalnih djela o hrvatskoj tradicijskoj kulturi; sveučilišnog priručnika o etnografskoj metodologiji; međunarodno zapažene knjige o prisilnoj migraciji vojvođanskih Hrvata u Hrvatsku 1990-ih (hrvatsko i američko izdanje); monografije o ekonomskoj migraciji Hrvata u Njemačku 1960-ih (hrvatsko i njemačko izdanje). Opus Jasne Čapo karakteriziraju tematska raznolikost, reinterpretacija klasičnih tema
hrvatske etnologije (običaji, seoske tradicije, obitelj i zadruga), uvođenje novih tema u etnologiju (izbjegličke migracije 1990-ih, međunarodne ekonomske migracije, koetničke, povratničke migracije i recentna imigracija u Republici Hrvatskoj), visoka kvaliteta radova i uravnotežena prisutnost na domaćoj i stranoj znanstvenoj sceni. Karakterizira ga i interdisciplinarni znanstveni rad na razmeđima etnologije i povijesne demografije te etnologije i sociologije migracija. Dr. sc. Jasna Čapo dala je doprinos i u sveučilišnoj nastavi, recenziranju projekata i radova za strane zaklade za znanost i časopise te afirmaciji hrvatske etnologije u inozemstvu. Bogat znanstveni opus i stručno djelovanje dr. sc. Jasne Čapo
odlikuje znanstvena i stručna izvrsnost, čime pristupnica ispunjava uvjete za izbor za redovitu
članicu HAZU. Njezin dosadašnji rad i rezultati, uz osobine kao što su svestranost, posvećenost, rad na etabliranju hrvatske etnologije u inozemstvu te osobni integritet, jamac su dobroga izbora Razreda, imajući u vidu i činjenicu da su začeci moderne hrvatske etnologije prije više od jednoga stoljeća vezani uz Akademiju. Razred vjeruje da bi izbor dr. sc. Jasne Čapo za redovitu članicu HAZU u Razredu za društvene znanosti ispunio svoju svrhu.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno