IŠČI / TRAŽI:

Plenarno predavanje na konferenciji Rumunjskog udruženja za etnološke studije

Plenarno predavanje na konferenciji Rumunjskog udruženja za etnološke studije

U okviru 17. godišnje konferencije Rumunjskog udruženja za etnološke studije, Nevena Škrbić Alempijević je održala pozvano plenarno predavanje pod naslovom “Public Space and Social Distancing: New Contexts and Challenges for Urban Research“. Konferencija pod nazivom “Doing fieldwork in times of crisis” održana je od 24. do 26. studenog 2021. godine putem virtualne platforme.

Sažetak:
The author deals with ways in which researchers can explore social interaction in times of social distancing. She focuses on transformations of ethnological research and fieldwork caused by COVID-19 pandemic. Finally, she points to the relevance of ethnological and anthropological research in times of crisis, because the pandemic is not only a medical or biotechnological issue, but also a sociocultural one.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno