IŠČI / TRAŽI:

Predavanje na Univerzi Panteion v Atenah

Predavanje na Univerzi Panteion v Atenah

Nina Vodopivec je 20. januarja 2022 prek spleta predavala podiplomskim študentom interdisciplinarnega študija (antropologija in zgodovina) na Univerzi Panteion v Atenah. Predavanje se je osredinjalo na to, kako industrijsko delavstvo doživlja deindustrializacijo, na intimna in psihološka občutja ekonomskih procesov. Namen predavanja je bil med drugim pokazati, kako izkušnje deindustrializacije ne gre misliti zgolj kot dogodek preloma, temveč kor proces, ki zaznamuje tako preteklost, sedanjost kot tudi prihodnost, kar se kaže v delovanju in doživljanju odpuščenih industrijskih delavk in delavcev, njihovih družin, naslednjih generacij in lokalnih skupnosti.

Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr