IŠČI / TRAŽI:

Zamišljanje mesta: predavanje in delavnica z mladimi

Zamišljanje mesta: predavanje in delavnica z mladimi

Saša Poljak Istenič in Valentina Gulin Zrnić sta v sredo, 31. marca 2021, magistrskim študentom kulturnih študij in antropologije, komuniciranja in medijev ter arheološke dediščine Sredozemlja na Fakulteti za humanistične študije UP predstavili projekt Urbane prihodnosti. Pojasnili sta jim antropološki obrat od preučevanja preteklosti in sedanjosti k prihodnosti, na primeru Ljubljane prikazali razkorak med vizijami od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor ter izvedli delavnico lateralnega razmišjanja, v kateri so študenti načrtovali lokalni javni prevoz in mestne parke.

Zamišljanje mesta: Kako razmišljamo o prihodnosti?

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno