IŠČI / TRAŽI:

Dr. sc. Valentina Gulin Zrnić (Institut za etnologiju i folkloristiku), voditeljica projekta

Dr. sc. Valentina Gulin Zrnić (Institut za etnologiju i folkloristiku), voditeljica projekta

Valentina Gulin Zrnić znanstvena je savjetnica na Institutu za etnologiju i folkloristiku te naslovna izvanredna profesorica na Sveučilištu u Zagrebu. Njezin istraživački interes usmjeren je na urbanu antropologiju, antropologiju prostora, urbane identitete, javna događanja, politike prostora, održivost, urbano upravljanje, post-socijalističke gradove, kvalitativnu metodologiju. Autorica je dvije nagrađene knjige – Kvartovska spika: značenja grada i urbani lokalizmi (2009) i Grad kao susret: etnografije zagrebačkih trgova (2019, s N. Škrbić Alempijević) te pet uredničkih knjiga koje se bave urbanim vrtlarenjem, umjetničkim intervencijama u urbanom prostoru, interdisciplinarnim istraživanjem prostora i kulture, temama iz istraživanja hrvatske svakodnevice te praksom i etikom suvremenih terenskih istraživanja. Surađuje u umjetničkim i edukacijskim projektima te programima civilnog društva koji imaju u fokusu suvremene urbane kulturne i društvene teme.

Opširnije i bibliografija

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl