IŠČI / TRAŽI:

dr. Tatiana Bajuk Senčar (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU)

dr. Tatiana Bajuk Senčar (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU)

Tatiana Bajuk Senčar je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in docentka na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije Nove univerze.  Njene raziskovalne interese zajemata dve prekrivajoči se področji: trajnostni razvoj in procesi evropeizacije.  V zadnjih letih se je ukvarjala z vprašanjem trajnostnega razvoja v urbanih in ruralnih okoljih ter vodila slovensko partnerstvo v evropskem projektu o ruralni trajnostni mobilnosti v slovenskih Alpah. Procesi evropeizacije oz. integracije v EU preučuje na različnih področjih: (čez)mejno sodelovanje in razvoj, mobilnost ter razvoj (transnacionalnih) poklicnih identitet.  Vodila je štiri raziskovalne projekte in sodelovala v številnih nacionalnih in evropskih projektih. Je članica uredniškega odbora revije Traditiones, bila pa je tudi gostujoča urednica tematskih številk tujih znanstvenih revij.  Sodeluje z različnimi lokalnimi institucijami in organizacijami v sklopu aplikativnih projektov ali prek formalnega in neformalnega svetovanja.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno