IŠČI / TRAŽI:

Objavljen ČLANAK “Preobrazbe, posrnuća i (zamišljene) budućnosti Gojla i Kutine

Objavljen ČLANAK “Preobrazbe, posrnuća i (zamišljene) budućnosti Gojla i Kutine

U časopisu Etnološka tribina 53/46, 2023, u okviru temata o urbanim budućnostima, objavljen je članak “Preobrazbe, posrnuća i (zamišljene) budućnosti Gojla i Kutine  autorice Tihane Rubić. Autorica uvoda u temat je Valentina Gulin Zrnić.

Sažetak:

U radu se etnološki i kulturnoantropološki opisuju i promišljaju dvije lokacije – njihove prostorne, vremenske, materijalne i društvene transformacije kroz 20. stoljeće. Gojlo i Kutina predstavljaju dvije geografski i “sudbinski” bliske lokacije – nastale kao planirani gradovi/naselja za potrebe industrije i iscrpljivanjem postojećih prirodnih resursa. Nakon iscrpljivanja resursa, u krizi sirovina, te u transformacijama političkih i ekonomskih sustava, Gojlo i Kutina sekvencionalno doživljavaju prostornu i društvenu stagnaciju i degradaciju. Istraživačka pitanja u ovom radu usmjerena su na problematizaciju dinamičkog odnosa prostora/mjesta i vremena te top-down urbanističkoga planiranja. Kritička analiza se referira i oslanja na koncepte i istraživačka polja (post)industrijskog grada, industrijske monokulture, stvaranja mjesta, antropologije budućnosti, višestruke temporalnosti i antropologije optimizma. Temelji se na etnografskom istraživanju provedenom u više navrata u periodu od 2020. do 2023. godine. U radu se ilustriraju formativni elementi prošlosti ovih dviju lokacija, njihovo “zlatno” doba, razdoblja ekonomskog i društvenog uzleta te njihova deindustrijalizacija; te se raspravlja o prošlim i sadašnjim (zamišljenim) budućnostima ovih ruralno-urbanih lokacija.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno