IŠČI / TRAŽI:

50 Poems for Snow – konstrukcija mjesta festivalskim praksama

Festival poezije 50 Poems for Snow pokrenut je 2012. godine, prema ideji i na inicijativu Saše Šimprage, u suradnji s pjesnikom Aleksandrom Hutom Konom, a nešto kasnije savjetu festivala pridružila se Magdalena Došen. Datum održavanja festivala definiran je prvim obilnijim snijegom u Zagrebu te ga je nemoguće unaprijed predvidjeti. Svake je godine festival posvećen jednom autoru, čije pjesme ili stihovi se čitaju, a odabir pjesnika uvjetovan je pretežno osobnim afinitetima organizatora, s naglaskom na imenima koja možda nisu toliko poznata široj publici. Pjesnici-izvođači većinom su mladi i tek donekle afirmirani autori, a upravo je pokušaj uvođenja, po procjeni savjeta, kvalitetnih novih imena na hrvatsku kulturnu scenu jedan od osnovnih ciljeva festivala.

Autorica je u istraživanju naglasak stavila na način na koji festivalske prakse interferiraju s lokacijom na kojoj se izvode – Krešićeve livade u blizini gradskog centra. Aproprijacijom značenjski neobilježenog prostora, protagonisti ga aktiviraju, oplemenjuju i na taj način ucrtavaju u mrežu grada. Koncept društvenog oblikovanja, na koji se analiza oslanja, tako se čvrsto ukotvljuje kao ishod ovih praksi.

(seminarski rad Jozefine Ćurković pod naslovom “Poezija (u) gradu – konstrukcija mjesta festivalskim praksama na primjeru festivala poezije 50 Poems for Snow”, u sklopu kolegija Antropologija festivala na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, akad. god. 2015./2016., mentorica: Petra Kelemen)

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v