IŠČI / TRAŽI:

Pod kupolom Oktogona

Zagrebački prolaz Oktogon za mnoge je danas usputna, rutinska prečica na potezu Ilica – Cvjetni trg. Na tu je karakteristiku prostora reagirala kiparica Ida Blažičko, nastojeći svojom umjetničkom instalacijom Aithérios oplemeniti javni prostor, uputiti na njegovu estetsku dimenziju. Nakana umjetnice bila je promijeniti predodžbe i prakse ljudi koji Oktogon koriste, prolaz – barem privremeno – transformirati u mjesto zastajkivanja i zagledavanja, u mjesto umjetnosti, a prolaznike u promatrače. U tu je svrhu Blažičko u prostor pod centralnom kupolom postavila umjetničku instalaciju izrađenu od bijele svile i bambusa. Skulpturu je imenovala Aithérios, a na to su je potaknuli njezina tekstura i učinak u povijesnom kompleksu Oktogona. Riječ aithérios označava prozračan prostor izvan atmosfere, nešto nadzemaljsko i nesvakidašnje, neopipljivo i čisto, krhko i prozračno.

Više: Katija Crnčević, “Aithérios u Oktogonu: dinamična instalacija u interakciji s javnim prostorom”, u Mjesto izvedbe i stvaranje grada, V. Gulin Zrnić, N. Škrbić Alempijević i J. Zanki, ur. Zagreb: HDLU i IEF, u tisku

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v