IŠČI / TRAŽI:

Objavljen ČLANAK “Heterogene temporalnosti otočana: primjer Grada Hvara”

Objavljen ČLANAK “Heterogene temporalnosti otočana: primjer Grada Hvara”

U časopisu Narodna umjetnost 59/2, 2022. objavljen je članak “Heterogene temporalnosti otočana: primjer Grada Hvara” autorice Jasne Čapo.

Sažetak: U članku se preispituje oštra binarna podjela između “ljetne” i “zimske” temporalnosti u jednom mediteranskom gradiću, Hvaru. Uočene su paralelne i sukobljene temporalnosti, koje stvaraju heterogene društvene i individualne ritmove svakodnevnoga života. Dominantni ritam ljetnog turizma, koji dijeli godinu na “ljeto” (otprilike između svibnja i listopada) i “zimu” (otprilike između studenoga i travnja), prikriva mnoštvo temporalnosti, i u smislu u kojemu lokalni stanovnici percipiraju i organiziraju temporalne ritmove i u smislu kako ih prakticiraju. Članak razmatra te heterogene temporalnosti i kako one upravljaju životima lokalnoga stanovništva, kako se prelamaju i odnose jedne prema drugima, kako prelaze jedna u drugu. Pažnja se posvećuje individualnim značenjima i sklonostima, iskustvima i otporima stanovnika dominaciji ritma turizma.

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si