IŠČI / TRAŽI:

Izložba Fragmenti urbane divljine

Izložba Fragmenti urbane divljine

IZLOŽBA « FRAGMENTI URBANE DIVLJINE »

Autori : Tonka Maleković i Valentina Gulin Zrnić

Dizajnerica: Mare Šuljak

Od 2. do 14. travnja, Francuski institut u Hrvatskoj, Preradovićeva 5

Urbanost podrazumijeva izgrađenost, planiranost i uređenost, a divljina asocira na slobodu, spontanost i neuređenost. Fokusirani pogled na spoj urbanoga i divljine u gradu otkriva začudna mjesta hibridnosti, skrivena mjesta nepripitomljenosti, ustrajne poteze kontroliranja, neuralgična mjesta upravljanja, nostalgična mjesta sjećanja. U središtu interesa projekta jest transformacija grada koja se odvija kroz pripitomljenost/nepripitomljenost divljine/ u širem smislu prirode/ u urbanom prostoru u habitusu življenja. Odnos čovjeka i prirode / u konkretnijem prijedlogu odnos čovjeka i prirode u urbanom kontekstu/ promišlja se kroz mnogoznačnost pogleda, vrednovanja i interpretacije prirode i divljine te njihova tretiranja u gradu. Kroz prizore zagrebačke urbane divljine propitivalo se značenje urbane divljine i njezino uključivanje u urbano planiranje, bioraznolikost domaćih vrsta; spontana nestrukturirana estetika zelenila u gradu; utjecaj spontanih korisničkih praksi na kreiranje gradskog okoliša. U strogo strukturiranom i reguliranom gradskom ambijentu malo je prostora za improvizaciju, igru, imaginaciju i prisvajanje: upravo kod zapuštenih prostora, prostora “čekanja”, pogled se odmara od pravila i uputstava, priroda preuzima, otvarajući prostornu imaginaciju mogućeg (prošlog, budućeg ili tek virtualnog). Skrećući pažnju prolaznika na te prizore i promišljenim odabirom popratnog pitanja/ teksta, želimo isprovocirati pomak u percepciji svakodnevnog gradskog okoliša, u smjeru uočavanja ambivalentnosti zatečenih fenomena koji se, osim kritički i s negativnim predznakom, mogu sagledati i afirmativno, u svojem imaginacijskom i ekološkom potencijalu.

Izbor iz 8 FRAGMENATA URBANE DIVLJINE umjetničko je istraživački projekt kojega su realizirale Tonka Maleković i znanstvena savjetnica na Institutu za etnologiju i folkloristiku te redovita profesorica na Sveučilištu u Zagrebu Valentina Gulin Zrnić tijekom 2014. godine kao ediciju Zidnih novina /naručitelj: udruga: Bacači sjenki/ na osam različitih zagrebačkih lokacija povezanih sa sadržajem plakata. Projekt se nanovo realizira u jednom segmentu kroz izložbu ‘Što bi nam priroda rekla kad bismo postavili prava pitanja?’ (Galerija Forum, 25.3.-22.4.2024.) u suradnji s Umjetničkim paviljonom, Prirodoslovnim muzejom i KIC-om, deset godina nakon jer je promišljanje ruderalnog u gradu više nego aktualno. Na jednom od plakata sudjelovao je i Luka Bekavac, te je unutar intervencije u prostorima Francuskog instituta moguće pročitati i njegovu priču BIOT(R)OP 1234765 prvi puta napisanu za izložbu Tonke Maleković u Galeriji Modulor, 2013., a naknadno izdanu u zbirci priča Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku: studije, ruševine.

Francuski institut

Osvrti i fotografije:

VIZKULTURA 15.4.2024.

NOVOSTI 12.4.2024.

Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl