IŠČI / TRAŽI:

Ljeto u Detroitu: studija jedne gradske četvrti iz perspektive ekonomske antropologije

Ljeto u Detroitu: studija jedne gradske četvrti iz perspektive ekonomske antropologije

Olga Supek (Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, 2021.)

Objavljena je knjiga o gradu Detroitu, njegovoj prošlosti kao izgubljenoj ili pak novoj budućnosti, u čijem su pripremanju sudjelovale članice projekta Tihana Rubić i Jasna Čapo.

Ova je kvalitativna, etnološka i kulturnoantropološka, studija napisana 70-tih godina 20. stoljeća, iz pera Olge Supek, o radnom ljetu provedenom u Detroitu. Istraživanje se odvijalo na način dugotrajnog boravljenja i življenja „na terenu“, u neposrednoj blizini sugovornika, istraživane zajednice i naselja. Supek ilustrira i promišlja društvo industrijskog kapitalizma, neregularnu (neformalnu) ekonomiju, deindustrijalizaciju, krah masovne industrijske proizvodnje kasnog industrijalizma, kao i prve efekte ekonomske krize na područje društvenih odnosa. Počeci ekonomskog propadanja Detroita pokazivali su se upravo tada, sedamdesetih godina 20. stoljeća, u vrijeme kada se odvijalo istraživanje. Detroit se razvio u 19. i u prvoj polovini 20. stoljeća velikom brzinom, da bi nakon velike naftne krize početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća počeo stagnirati i propadati. Bio je vodeći industrijski grad u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je ovisio u potpunosti o automobilskoj industriji. Ta „industrijska monokultura” dovela je grad do propasti. U ovoj dosad neobjavljenoj studiji, koju je autorica doradila i priredila za hrvatsku publiku, ilustrirani su i kritički promišljani kompleksni procesi industrijskoga propadanja velikog grada, ali i su postavljena i brojna metodološka, epistemološka i/ili organizacijsko-praktična pitanja terenskog rada. Autorica je provela svoj profesionalni život i rad do umirovljenja jednako dugo u Hrvatskoj, koliko i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova studija u tom smislu odražava izrazitu istraživačku senzibilnost prema različitim kulturnim i društvenim kontekstima, različitim istraživačkim tradicijama, iskustvima i uporištima, koje autorica propituje i dovodi u komparativan problemski odnos.

PDF
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl