IŠČI / TRAŽI:

NOVI PROJEKT: Kakve gradove želimo? Suvremene transformacije urbanih vizija, praksi i etika (URBAN)

NOVI PROJEKT: Kakve gradove želimo? Suvremene transformacije urbanih vizija, praksi i etika (URBAN)

Voditeljica projekta:

dr. sc. Valentina Gulin Zrnić, IEF

Suradnice na projektu:

Dr. sc. Jasna Čapo, IEF

Dr. sc. Sanja Đurin, IEF

Dr. sc. Tihana Rubić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mirna Tkalčić Simetić, asistentica – doktorandica, IEF

U središtu istraživanja projekta Kakve gradove želimo? Suvremene transformacije urbanih vizija, praksi i etika su procesi mnogostrukog redefiniranja urbanih identiteta i života u hrvatskim gradovima pod utjecajem različitih globalnih i nacionalnih trendova i politika (deindustrijalizacija, razvoj novih i kreativnih industrija, razvoj digitalnih tehnologija, poslijepotresna obnova, turistifikacija, migracije, neoliberalno upravljanje, razvijanje politika održivosti i dr.). Projekt će kvalitativnim kulturnoantropološkim (etnografskim, arhivskim, diskurzivnim, komparativnim) istraživanjem urbanih politika, urbanih etika, koncepata „dobrog života“ i življene svakodnevice doprinijeti široko kontekstualiziranim znanstvenim spoznajama o transformacijama urbanog života u hrvatskim gradovima različite veličine, povijesnog razvoja i suvremene situacije te će na temelju toga moći interpretirati aktere, čimbenike, odnose i atmosfere koji utječu na aktualno stanje s posebnim fokusom prema razumijevanju stvaranja budućnosti u istraživanim gradovima i ulozi građana u tom procesu. U akademskom aspektu projekt će doprinijeti konceptualnom i metodološkom razvoju urbanih studija, studija budućnosti, studija katastrofa, outdoor studies i studija migracija. Također, projekt predviđa različite oblike diseminacije i transfera znanja (konferencije, nastava, radionice, tribine). Aktualnost projekta temelji se na komplementarnosti s urgentnim pitanjima i urbanim razvojnim politikama na europskoj razini i daljnjoj mogućnosti implementiranja rezultata projekta u pripremi strateških dokumenata i smjernica s jedne strane te, s druge strane, u osvješćivanju i osnaživanju građanskog djelovanja („pravo na grad“,„budućnosna pismenost“).

Financiranje: NextGenerationEU

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v