IŠČI / TRAŽI:

Objavljen ČLANAK “Etnologija i kulturna antropologija budućnosti: koncepti za istraživanje nečega što (još) ne postoji”

Objavljen ČLANAK “Etnologija i kulturna antropologija budućnosti: koncepti za istraživanje nečega što (još) ne postoji”

U časopisu Narodna umjetnost 59/1, 2022. objavljen je članak “Etnologija i kulturna antropologija budućnosti: koncepti za istraživanje nečega što (još) ne postoji” autorica Valentine Gulin Zrnić i Saše Poljak Istenič.

U ovome se članku bavimo budućnostima kao kulturnoantropološkim predmetom istraživanja i analitičkim pojmom predstavljajući studije objavljene u posljednjih pedesetak godina od onih koje se smještaju u domenu “kulturne futuristike” i anticipatorne antropologije do onih u kojima se istaknutije profilira antropologija budućnosti. Različite pristupe zahvaćamo komparativno i problemski (budućnost kao kulturna činjenica, multitemporalnost, temporalno djelovanje, metafizički prezentizam, mnogobrojne budućnosti i dr.) te obrazlažemo okvire istraživanja koje razvijamo unutar aktualnog istraživačkog projekta o urbanim budućnostima. Stvaranje budućnosti se u ovome projektu odnosi na sveobuhvatno razumijevanje čimbenika i procesa koji se povezuju u zamišljanju, anticipaciji i percepciji kolektivnih budućnosti kao i u modalitetima angažmana, vrijednosti, navika praksi i afekata, koji konstruiraju specifične odnose prema budućnostima u svakodnevnom životu.

Članak

Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl