IŠČI / TRAŽI:

Objavljen ČLANAK “’Maribor je budućnost’. Participativne prakse i pravo na grad”

Objavljen ČLANAK “’Maribor je budućnost’. Participativne prakse i pravo na grad”

U časopisu Etnološka tribina 53/46, 2023, u okviru temata o urbanim budućnostima, objavljen je članak “‘Maribor je budućnost.’ Participativne prakse i pravo na grad autorice Nine Vodopivec. Autorica uvoda u temat je Valentina Gulin Zrnić.

Sažetak:

U radu se istražuju budućnosti u deindustrijaliziranom Mariboru u kontekstu prava na grad i participativnih praksi. Budućnost se razmatra iz perspektive sadašnjosti, kako ona informira i nadahnjuje ljude na djelovanje. Naglasak je stavljen na inicijative za mjesne odbore koje uključuju cijeli grad, samoorganizirane mjesne četvrti, participativno određivanje proračuna i suradnju između kulturnih proizvođača i nevladinih organizacija. U radu se prema tim participativnim praksama odnosi kao prema društvenim procesima i mjestima učenja na kojima budućnost nije samo zamišljena ili se njoj teži, već je se živi i provodi u praksi.

Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si