IŠČI / TRAŽI:

Objavljen PRIKAZ KNJIGE “Post-Disaster Recovery. Socio-Anthropological Perspectives on Repairing Environments”

Objavljen PRIKAZ KNJIGE “Post-Disaster Recovery. Socio-Anthropological Perspectives on Repairing Environments”

U časopisu Narodna umjetnost 60/2, 2023. Mirna Tkalčić Simetić objavila je prikaz knjige “Post-Disaster Recovery. Socio-Anthropological Perspectives on Repairing Environments” (ur. Laura Centemeri, Sezin Topçu i J. Peter Burgess, Routledge, Oxon, New York, 2022.).

Izvadak iz prikaza:

Riječ je o zborniku radova čiji je interdiciplinarni pristup oporavku od katastrofa zasnovan na uzglobljivanju spoznaja iz područja studija katastrofe i različitih društveno-humanističkih znanosti, napose sociologije i antropologije. Utemeljenost većine radova u etnografskom pristupu, uz istovremeno sagledavanje sistemske dimenzije uvjeta nastanka i oporavka od katastrofa, omogućava višerazinsko sagledavanje katastrofa kao kompleksnih “društvenih pojava” (str. 8).

Gledano u cjelini, zbornik nudi inovativan pristup oporavku od katastrofa, uz ocrtavanje i
korištenje dosadašnjeg korpusa teorijskih spoznaja iz različitih znanstvenih područja kao polazišne točke za odmake učinjene s ciljem zahvaćanja multiskalarnosti katastrofa i višestrukosti putanja oporavka od njih. Prepoznavanje etnografskog pristupa kao ključnog za ostvarivanje tog cilja etablira kvalitativni pristup istraživanju procesa oporavka od katastrofa, na taj način stvarajući dodatni odmak od kvantifikacije, normiranja, univerzalizacije i vremenskog ograničavanja razdoblja oporavka od katastrofe. Zasnivanje zbornika na pristupu oporavku od katastrofa kroz koncept popravljanja istovremeno je potrebno kako bi svi navedeni odmaci bili učinjeni, ali i nedovoljno usuglašeno s konsenzusom autora da neki gubitci i štete nakon katastrofa naprosto ne mogu biti popravljeni. U svakom slučaju, zbornik ukazuje na potrebu i mogućnost otvaranja novih puteva promišljanja, istraživanja i djelovanja u lokalno specifičnim poslijekatastrofičnim kontekstima. Zbog zahtjeva da ti putevi uključuju senzibilitet za potrebe ljudi i okoliše pogođene katastrofama te da uzimaju u obzir društveno-političke i ekonomske čimbenike koji su doveli do katastrofa, zbornik može biti koristan studentima i stručnjacima iz različitih društveno-humanističkih disciplina, ali i donositeljima odluka o procesima oporavka na različitim razinama upravljanja katastrofama.

PDF, str. 299-301

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl