IŠČI / TRAŽI:

Objavljen PRIKAZ nove knjige o antropologiji vremena i nepredvidljivog

Objavljen PRIKAZ nove knjige o antropologiji vremena i nepredvidljivog

U časopisu Narodna umjetnost 59/1, 2022. Mirna Tkalčić Simetić objavila je prikaz nove knjige Daniela M. Knighta, “Vertiginous Life. An Anthropology of Time and the Unforseen” (Berghahn, New York – Oxford 2021.).

Izvadak iz prikaza:

“Život premrežen vertigom, kao obilježje razdoblja sukcesivnih i preklapajućih kriza karakte-
rističnih za 21. stoljeće, onaj je u okviru kojega često propitujemo ne samo kada i gdje živimo,
već i smislenost takvog života. Vještim i hrabrim pristupom, Knight ocrtava afektivnu strukturu
razdoblja krize, ne pretendirajući pritom uspostavi modela koji bi trebalo slijediti, već prije naviga-
cijskog sustava koji nas može usmjeriti prema daljnjem promišljanju i nadogradnji pojedinih kon-
cepata u specifičnim vrijeme-prostorima kriza. Smatram da senzibilitet i suosjećanje kojima autor
pristupa pojedinačnim iskustvima života u krizi (a koja potom s lakoćom analitički transponira
na razinu kolektivnog) osiguravaju ovom značajnom i vrlo aktualnom djelu širok čitateljski krug
među stručnjacima iz različitih humanističkih disciplina, ali i šire. Jer, Knight zapravo otvoreno
progovara o promišljanju razdoblja krize kao onom koje je obilježeno nestabilnom sadašnjošću
i neizvjesnom budućnošću (oblikovanima silama izvan naše kontrole) te o “novom normalnom”
kao vrijeme-prostoru napučenom pojedincima i kolektivima koji se nalaze u različitim procesima
ireverzibilne transformacije, a pritom se ne kreću nužno prema boljem sutra.”

Prikaz dostupan na poveznici: https://hrcak.srce.hr/file/404598

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si