IŠČI / TRAŽI:

NOVI PROJEKT: Transformacija postindustrijskog grada: prostor, zajednica i rad (PostCity)

NOVI PROJEKT: Transformacija postindustrijskog grada: prostor, zajednica i rad (PostCity)

Članica projekta Urban Futures Nevena Škrbić Alempijević voditeljica je projekta PostCity.

Istraživačice: Iva Grubiša, Petra Kelemen, Tihana Petrović Leš, Sanja Potkonjak, Laura Šakaja i Kristina Vugdelija

Projekt PostCity odgovara na goruće probleme aktualne hrvatske svakodnevice istražujući suvremene društvene procese izazvane deindustrijalizacijom. Transformaciju postindustrijskog grada prati u trima sferama koje čine:

prostor – neuralgične točke, mijene i potencijali deindustrijaliziranih lokaliteta,

rad – politike, prakse i iskustva nekadašnjih industrijskih radnika,

zajednice – stanovništvo u nekadašnjim industrijskim područjima i promjene u njihovu načinu života.

PostCity je utemeljen na kulturnoantropološkom i kulturnogeografskom istraživanju. Kvalitativnim metodološkim pristupima i višegodišnjim etnografskim istraživanjem zahvaća iskustva transformacije na specifičnim deindustrijaliziranim mikrolokacijama. Mapira ljudske prakse u prostoru, organizirana događanja i življenu svakodnevicu te analizira konkretne izazove prostornog i društvenog planiranja in situ, iz perspektive članova tih zajednica.

Zbog takvog dubinskog pristupa projekt se fokusira na jedan grad – Zagreb. Tijekom socijalizma Zagreb je bio grad s najsnažnijom industrijom i najbrojnijim industrijskim građanstvom u Jugoslaviji. Od 1990. naovamo Hrvatska, a s njom i Zagreb, prošli su kroz posvemašnju deindustrijalizaciju obilježenu ratom, postsocijalističkom tranzicijom i privatizacijom te globalnim ekonomskim krizama. Deindustrijalizacija Zagreba očitovala se ne samo padom industrijske proizvodnje, već i gubitkom osjećaja dobrobiti te drastičnom promjenom urbanog krajolika. Postindustrijska područja u Zagrebu danas predstavljaju mrtve zone, ali i prostore ekonomskih, aktivističkih i umjetničkih intervencija, reindustrijalizacije i urbane obnove. Zato zagrebačko područje predstavlja potentno mjesto za analizu postindustrijskih procesa. PostCity teži razviti istraživački model i podlogu za daljnja komparativna istraživanja deindustrijaliziranih područja u nacionalnom i međunarodnom kontekstu.

Generiranjem novih znanja o postindustrijskim transformacijama, PostCity želi potaknuti znanstvene rasprave o iskustvu života, rada i prostora u deindustrijaliziranom gradu. Ovim pitanjima od javnog interesa želimo doprinijeti istraživački utemeljenim uvidima u to kako prenamijeniti industrijske prostore po mjeri građana te kojim strategijama ostvariti vizije kvalitetnog života i bolje urbane budućnosti u postindustrijskom kontekstu.

Web-stranica: https://postcity.ffzg.unizg.hr/

Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si