IŠČI / TRAŽI:

PLENARNO IZLAGANJE i RADIONICA na skupu HED-a (2024.)

PLENARNO IZLAGANJE i RADIONICA na skupu  HED-a (2024.)

Valentina Gulin Zrnić održala je plenarno izlaganje “Stvaranje budućnosti: urbane vizije, prakse i etike” na godišnjem skupu Hrvatskog etnološkog društva naslovljenom “Naše zajedničke budućnosti: pogled iz perspektive etnologije i kulturne antropologije” (22.-24. svibnja 2024., Pazin).

Sažetak izlaganja:

U višegodišnjem etnološkom i kulturnoantropološkom projektu o urbanim budućnostima razvijamo istraživački okvir stvaranja budućnosti koji uključuje različite horizonte zamišljanja i modalitete života, prepletanje vizija, odluka, navika, angažmana i afekata koji kreiraju naše zajedničke budućnosti življenja u gradovima. Procesi kojima se stvaraju urbane budućnosti su multiskalarni, multilokalni i multitemporalni. U tim procesima koji su uvelike obilježeni ekonomsko-političkim okolnostima i odnosima važni segmenti su i afektivni urbanizam, temporalna agensnost te etička imaginacija. Sve navedeno će se u izlaganju komentirati građom iz istraživanja u nekoliko hrvatskih gradova, zajedno s promišljanjem metodoloških izazova u istraživanju urbanih budućnosti. Također, propitat će se potencijali urbane komparacije te važnost i ne/prisutnost kulturnoantropološke ekspertize u kreiranju javnih politika za urbane budućnosti.

Na istom skupu Valentina Gulin Zrnić i Saša Poljak Istenič održale su radionicu pod nazivom “Zamišljanje urbanih budućnosti: misliti lateralno”

Opis radionice:

Metoda lateralnog razmišljanja (E. de Bono) uključuje različite tehnike za razmišljanje usmjerene prema izazivanju uobičajenih percepcija, propitivanju postojećih koncepata i generiranju novih ideja. Neke od tih tehnika koristit ćemo u ovoj radionici za osvještavanje onoga što se tretira neupitnim u našim gradovima kao i za širenje imaginacije za nova urbana promišljanja. Tijekom radionice bit će kratko predstavljena razlika između vertikalnog i lateralnog razmišljanja kao i “tehnike provokacije” koje
će se koristiti u grupnom radu na izabrane teme, kao što je primjerice javni prostor ili urbana mobilnost. Radionica ima za cilj pokazati kako se može provocirati razmišljanje o gradovima kao mjestima naših zajedničkih budućnosti i pokazati jedan od mogućih smjerova razvijanja budućnosne pismenosti.

Program skupa

Knjiga sažetaka

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

www.hrzz.hr
Projekt financira  Agencija RS za raziskovanje

Projekt financira Agencija RS za raziskovanje

www.arrs.si
Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo  zgodovino

Sodelujoča organizacija: Inštitut za novejšo zgodovino

www.inz.si
Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

www.ief.hr
Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

Sodelujoča organizacija: Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem

www.fhs.upr.si/sl
Nosilec projekta:  ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

Nosilec projekta: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje

https://isn2.zrc-sazu.si/sl#v
Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

Suradna institucija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

www.ffzg.unizg.hr/etno